News Reporter

1 thought on “Dženaza r. Asifu Đulicu

  1. Dragom i dobrom Asifu neka je rahmet duši.Njegovoj familiji izražavamo iskreno saučešće.Kemo,Fahra,Mahir,Merdanis i Mirvana.

Comments are closed.