Povodom 130-te godišnjice objavljivanja „Narodnog blaga“ Mehmeda-bega Kapetanovića Ljubušaka

Mehmed beg

Prije 130 godina,preciznije 1887. u Sarajevu je objavljeno djelo „Narodno blago Mehmed-bega Kapetanovića Ljubušaka.Pored drugih sadržaja u ovom značajnom spomeniku bošnjačke kulture,autor je ukazao i na značenje bošnjačke narodne pjesme. Ovom prilikom emitiramo dvije narodne pjesme iz „Narodnog blaga“.   Read More …

Pregledano 294 puta