POŠTA,TELEGRAF I TELEFON U LJUBUŠKOM I VITINI

POŠTA,TELEGRAF I TELEFON U LJUBUŠKOM I VITINI

On

Iz knjige Milana Ljiljka “PTT u Bosni i Hercegovini”donosimo one dijelove teksta koje se odnose na Ljubuški i Vitinu. U doba Omer-paše Latasa(1850-1852) izvršena je podjela prema kojoj je Ljubuški pripadao Hercegovačkom ejaletu a mostarskom kajmakamluku zajedno sa Mostarom,Duvnom,Konjic,Počitelj,Stolac,Foča,Gacko,Bileća i Nikšić. Prema…