50 kruna za Ljubuški, uplate od 2010 do 2016 godine

UPLATE U 2016 godini

____________________

Grljević Azer 400 za vitre

Grljević Muhidin 200 za vitre

Grljević Berina 300 za vitre

Grljević Šistek Azra 300 za vitre

Beširović Suad 600 za vitre

Bašic Sibila 500 za vitre

Dizdarevic Sucro i Indira  500 za vitre

Semir Konjhodzic sa familijom je uplatio 400 nok za vitre

Emira Gujic uplatila je 600 nok za vitre

Emira Gujic uplatila 400 nok za hareme

Dizdarević Minka (Ahmeta) uplatila je 300 nok za hareme

Konjhodzic Alija – Braco uplatio je 400 nok za hareme

Beširović Suad je uplatio 400 nok za hareme.

Admir i Jasmina Fazlic uplatili su 400 nok za hareme

 

R.b. Ime i prezime  Država  Jan  Feb  Mar  Apr  Maj  Jun  Jul  Aug  Sep  Okt  Nov  Dec
1.  Bašić Sibila  Norveška  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100
2.  Beširović Suad  Norveška  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50
3.  Ćerić Azra  Norveška  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50
4.  Cesko Amela  Norveska  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50
5.  Dizdarević Edin, Dina i Adi  Norveška  150 150 150 150  150  150  150 150 150 150 150 150
6.
7.  Dizdarević Agan  Norveška  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50
8.
9.  Dizdarević Munib  Norveška  50  50  50  50  50 50 50  50  50  50  50  50
10.  Dizdarević Sejfudin (DKK)  Njemačka  111  111  111  111  111  111  111  111  111
11.
12.  Dizdarevic Rabija  Norveska  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50
13.  Druzic Emina  Norveska  100  100 100 100 100 100 100 100 100 100 100  100
14.
15.  Fazlic Admir i Jasmina  Norveska  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50
16.
17.  Garbo Edita  Danska  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50
18. Grljevic Muhidin  Norveska  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50
19. Gujic Emira  Norveska  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50
20.  Gujic Enes  Norveška  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50
21.  Hrnjicevic Kemo i Senka  Norveška  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50
22. Ibrulj Hamid  Norveška  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50
23.  Ibrulj Mustafa  Norveska  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50
24.  Ibrulj Seka  Norveška  50  50  50
25.  Jakić Djevad  Norveska  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50
26.  Jakić Hasan  Danska  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50
27.  Jakić Faruk  Danska  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50
28.  Jakić Emina  Danska  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50
29.  Jakić Fuad  Danska  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50
30.  Jakic Sanjin  Danska  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50
31.  Brnjak Ismira  Danska  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50
32.
33.  Konjhodzic Alija Braco  Norveska  50  50  50  50 50  50  50  50  50  50  50  50
34.  Konjhodžić Adla, Mediha i Fahro  Norveška  100  100  100  100 100  100  100  100  100  100  100  100
35.  Konjhodžić Mediha i Šefik  Norveška  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50
36.  Konjhodžić Semir i Amela  Norveška  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50
37.  Konjhodžić Zlata  Norveška  50  50  50  50  50  50
38.  Lalić Mustafa  Norveška  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100
39.
40.  Mahic Ahmet  Norveska  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50
41.  Mahić Derviš  Norveška  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50
42.  Mahić Melika  Norveška  50  50  50  50  50  50
43.  Mehičević Adla  Norveška  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50
44.  Mujanovic Benjamin i Anando  Danska  50 50 50 50  50  50  50  50  50  50  50 50
45.  Muminagić Amar i Amra  Norveška  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50
46.  Muminagic Esefa  Danska  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50
47.  Muminagić Mithad i Adila  Norveška  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50
48.
49.  Mušić Atif  Norveška  250  250  250  250  250  250  250  250  250  250
50.  Mušić Sakib i Beba  Norveska  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50
51.  Mušić Tarik  Norveška  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100
52.
53.  Ombasic Ljiljana  Norveska  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50
54.
55.  Sadiković Abdulah – Dulo  Danska  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50
56.  Sadikovic Samir  Norveška  50 50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50
57.  Selak Samir  Norveška  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50
58.  Selak Suad  Norveška  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50
59.  Sukalic Sead  Norveska  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50
60.  Tančica Batan  Danska  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50
61.  Sukalic Mirsad  Norveska  100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
62.  Tikveša Adla i Aref  Norveška  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50
63.  Toskić Irma  Norveška  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50
64.

.

UPLATE U 2015 godini

 

Alija Konjhodžić – Braco uplatio je 400 nok za hareme

Semir Konjhodžić je uplatio 400 kr. za vitre

R.b. Ime i prezime  Država  Jan  Feb  Mar  Apr  Maj  Jun  Jul  Aug  Sep  Okt  Nov  Dec
1.  Bašić Sibila  Norveška  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100
2.  Beširović Suad  Norveška  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50
3.  Ćerić Azra  Norveška  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50
4.  Ćeško Amela  Norveška  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50
5.  Dizdarević Edin, Dina i Adi  Norveška  150 150 150 150  150  150  150 150 150 150 150 150
6.
7.  Dizdarević Agan  Norveška  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50
8.
9.  Dizdarević Munib  Norveška  50  50  50  50  50  50  50 50  50  50  50  50
10.
11.  Dizdarević Fajso  Norveška  50  50  50  50  50  50  50  50  50 50  50  50
12.
13.  Dizdarević Šućro  Norveška  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50
14.
15.  Dizdarević Rabija  Norveška  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50
16.  Družić Emina  Norveška  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50
17.  Fazlić Admir  Norveška  50  50 50 50 50 50 50 50 50 50  50 50
18.  Garbo Edita  Danska  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100
19.  Grljević Muhidin  Norveška  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50
20.
21.  Gujić Emira  Norveška  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50
22.  Gujić Enes i Dženana  Norveška  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50
23.  Hadžalić Samir  Norveška  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50
24.  Hrnjičević Kemal i Senka  Norveška  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50
25.  Ibrulj Hamid  Norveška  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50
26.  Ibrulj Mustafa  Norveška  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50
27.  Jakić Đevad  Norveška  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50
28.  Jakić Hasan  Danska  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50
29.  Jakić Faruk  Danska  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50
30.  Jakić Emina  Danska  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50
31.  Jakić Fuad  Danska  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50
32.  Jakić Sanjin  Danska  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50
33.  Brnjak Ismira  Danska  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50
34.  Konjhodžić Alija – Braco  Norveška  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50
35.  Konjhodžić Mediha i Šefik – Fiko  Norveška  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50
36.  Konjhodžić Fahro, Mediha i Adla  Norveška  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100
37.  Konjhodžić Zlata  Norveška  50  50  50  50  50  50
38.  Lalić Mustafa  Norveška  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100
39.  Mahić Arif i Tina  Norveška  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50
40.  Mahić Ahmet  Norveška  50  50  50  50  50  50
41.  Mahić Derviš  Norveška  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50
42.  Mahic Melika  Norveška  50  50  50  50  50 50
43.  Mehičević Adla  Norveška  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50
44.  Mujanović Benjamin i Anando  Danska  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50
45.  Muminagić Amar i Amra  Norveška  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50
46.  Muminagic Esefa  Danska  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50
47.  Muminagić Mithad i Adila  Norveška  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50
48.  Mušić Sakib  Norveška  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50
49.  Mušić Atif  Norveška  250  250  250  250  250  250  250  250  250  250  250  250
50.
51.  Mušić Tarik  Norveška  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100
52.
53.  Ombašić Alen i Amela  Norveška  100 100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100
54.  Ombašić Ljilja  Norveška  50  50  50  50  50  50  50 50  50  50  50  50
55.  Sadiković Abdulah  Danska  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50
56.  Sadikovic Samir  Norveška  50 50 50 50 50  50  50  50  50  50  50  50
57.  Selak Samir  Norveška  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50
58.  Selak Suad  Norveška  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50
59.  Selimić Nihad  Norveška  50  50  50  50  50  50  50 50 50 50 50 50
60.  Šukalić Mirsad i Jasenka  Norveška  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100
61.  Tančica Mustafa  Danska  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50
62.  Tikveša Adla i Aref  Norveška  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50
63.  Toskić Irma  Norveška  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50
64.  Šukalić Sead i Zlata  Norveška  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50
65.
66.
67.
68.
69.
70.

 

UPLATE U 2014 G

Sibila Bašić je uplatila 500 kruna za vitre.

Mustafa Mujanović je uplatio 400 kr. za hareme.

Alija Konjhodžić je uplatio 400 kr. za hareme

R.b. Ime i prezime Drzava Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
1. Bašić Sibila Norveška 100 100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100
 2 Bašić Kemila  Norveška 100  50  50 50 50 50  50  50  50
 3 Beširović Suad  Norveška 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
 4 Ćeško Amela  Norveška 50 50 50 50 50 50  50  50  50  50 50  50
 5 Ćerić Azra i Mirsad  Norveška  50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
 6 Dizdarević Agan  Norveška 50 50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50
 7 Dizdarević Munib  Norveška 50 50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50
 8 Dizdarević Rabija  Norveška  50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
 9 Dizdarević Fajsal  Norveska  50 50  50  50  50  50  50  50  50 50 50 50
10. Dizdarević Šućro i Indira  Norveska  50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
11. Družić Emina  Norveška  50  50 50  50  50  50  50  50  50  50  50  50
12. Fazlić Admir  Norveška  50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
 13. Fazlić Zejna Norveška 50 50 50 50 50 50  50  50  50 50 50 50
 14 Grljević Muhidin Norveška 50 50 50 50 50 50  50 50 50 50 50 50
 15 Grljevic Azer  Norveška  50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
 16  Gujić Emira  Norveška  50  50  50  50  50  50  50  50  50 50  50  50
 17  Gujić Enes  Norveška  50  50  50  50  50  50  50  50  50 50  50  50
 18  Garbo Edita  Danska  100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100  100
 19  Ibrulj Hamid Norveška  50  50  50  50 50 50 50 50 50 50 50 50
 20 Ibrulj Mustafa Norveška 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
 21 Jakić Đevad Norveška  50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
 22 Jakić Hasan  Danska 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
 23 Jakić Faruk  Danska 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
 24 Jakić Fuad  Danska 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
 25 Jakić Emina  Danska 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50  50
 26 Jakić Sanjin  Danska 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
 27  Brnjak Ismira  Danska  50  50  50 50 50  50  50  50  50  50  50  50
 28 Konjhodžić Alija – Braco  Norveška  50 50 50 50 50 50 50 50 50  50  50  50
 29 Konjhodžić Adla, Mediha, Fahro Norveška  100 100 100 100 100 100  100 100 100 100 100 100
 30. Konjhodžić Šefik-Fiko Norveška 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
 31.  Konjhodžić Semir  Norveška  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50 50
 32.  Hrnjičević Senka  Norveška  50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
 33. Lalić Mustafa Norveška 100 100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100
 34  Dizdarević Dina i Edin  Norveška  100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
 35  Mahić Melika  Norveška  50 50 50 50 50 50
 36  Mahić Denis (100 dolara)  USA  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50
 37 Mahić Derviš – Braco  Norveška 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
 38 Mehičević Miro  Danska  50  50  50 50 50 50 50 50 50 50 50  50
 39  Mehičević Enko  Danska  100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
 40
 41
 42
 43 Mujanović Mustafa  Norveška  50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
 44 Muminagić Amar i Amra  Norveška 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
 45 Muminagić Mithad i Adila  Norveška  50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
 46 Muminagić Ešrefa  Danska  50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
47
48 Mušić Atif i familija  Norveška 250 250  250  250  250  250  250  250  250  250  250
49 Mušić Sakib Norveška 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
50 Mušić Tarik Norveška 50 50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  100
51 Ombašić Alen i Amela Norveška 100 100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100
52 Ombašić Ljilja Norveška 50 50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50
53
54.  Selimic Nihad  Norveska  50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
55 Sadiković Samir Norveška  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50 50  50
56 Sadiković Abdulah Danska 50 50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50
57 Sadiković Atija, (uplata Danska) Norveška  50 50 50  50 50 50 50 50 50 50 50 50
58 Selak Samir i Alma Norveška  50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
59 Selak Suad i Almira Norveška  50  50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
60 Tančica Mustafa  Danska  50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50  50
61 Toskić Irma (r. Kadragić)  Norveška  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50
62
63
64
65
66
67
68
69
70

 

UPLATE U 2013 G.

Konjhodzic Semir uplatio je za vitre 500 kruna

Basic Sibila uplatila za vitre 850 kruna.

Dizdarevic Sucro uplatio je za vitre 400 kr.

Konjhodžić Alija – Braco uplatio je 400 kruna za hareme.

r.br. Ime i prezime Država jan. feb. mart apr. maj juni juli aug. sep. okt. nov. dec.
1. Bašić Sibila Norveška 100 100 100 100 100  100  100  100  100  100  100  100
2. Beširović Suad Norveška 50 50 50 50 50 50  50 50 50 50 50 50
3. Ćerić Azra Norveška 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
4. Dizdarević Agan Norveška 50 50 50 50 50  50  50  50  50  50  50  50
5. Dizdarević Edin i Dina Norveška 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
6. Dizdarević Munib Norveška 50 50 50 50 50  50  50  50  50  50  50  50
7. Dizdarević(Mahić) Rabija Norveška 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
8.  Dizdarević Fajsal  Norveška  50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
9.  Dizdarević Šućro  Norveška  50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
10.  Gujić Enes i Đenana  Norveška  50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
11.
12. Družić Emina Norveška 50 50 50 50 50  50  50  50  50  50  50  50
13. Garbo Edita Danska 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
14. Grljević Muhidin Norveška 50 50 50 50 50 50  50 50 50 50 50 50
15. Gujić Emira Norveška 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
16. Hadžalić Samir Norveška 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
17. Hrnjičević Senka Norveška 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
18. Ibrulj Hamid Norveška 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
19. Ibrulj Mustafa Norveška 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
20. Jakić Đevad Norveška 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
21. Jakić Hasan Danska 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
22. Jakić Fuad Danska 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
23. Jakić Faruk Danska 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
24. Jakić Emina Danska 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
25. Jakić Sanjin Danska 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
26. Brnjak Ismira Danska 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
27. Kadragić Enes,Emila,Emel Norveška 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
28. Konjhodžić Fahro,Adla,Meda Norveška 100 100 100 100 100 100  100 100 100 100 100 100
29. Konjhodžić Semir Norveška 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
30. Konjhodžić Šefik -Fiko Norveška 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
31.  Konjhodžić Alija-Braco  Norveška  50 50 50 50 50  50 50 50 50 50 50 50
32.
33.  Konjhodžić Senad  Švedska  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50
34. Lalić Mustafa Norveška 100 100 100 100 100  100  100  100  100  100  100  50
35. Mahić Ahmed Norveška 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
36. Mahić Derviš Norveška 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
37. Mahić Melika Norveška 50 50 50 50 50 50
38. Mehičević Enko Danska 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
39. Mehičević Miro Danska 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
40. Mujanović Mustafa Norveška 100 100 100 100 100 100 100 100 50 50 50 50
41. Mujanović Salko Danska 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
42. Muminagić Amar i Amra Norveška 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
43. Muminagić Husein Norveška 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
44. Muminagić Mithad i Adila Norveška 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
45. Maksumić Murat i Irma Norveška  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50
46. Mušić Atif i familija Norveška 250 250 250 250 250  250  250  250  250  250  250  250
47. Mušić Sakib i Beba Norveška 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
48. Mušić Tarik Norveška 50 50 50 50 50  50  50  50  50  50  50  50
49.
50. Ombašić Alen i Amela Norveška 100 100 100 100 100  100  100  100  100  100 100  100
51. Ombašić Ljilja Norveška 50 50 50 50 50  50  50  50  50  50  50  50
52. Omerović Lejla Norveška 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
53. Sadiković Abdulah Danska 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
54. Sadiković Atija(uplata Danska) Norveška 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
55. Sadiković Samir Norveška 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
56. Selak Samir i Alma Norveška 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
57. Selak Suad i Almira Norveška 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
58. Šukalić Mirsad i Jasenka Norveška 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
59. Šukalić Sead i Zlata Norveška 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
60. Tančica Batan Danska 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
61.  Toskić Irma (r. Kadragić)  Norveška     50      50      50      50      50      50
62.
63.
64.
65.

 

 

UPLATE U 2012 GODINI

Alija Braco Konjhodžić uplatio je 400 kruna za hareme.

Semir Konjhodžić sa familijom uplatio je za vitre 400 kruna

Kija Konjhodžić  i Sanja Ramović sa familijom uplatili 500 kr. za vitre

Šućro Dizdarević sa familijom uplatio je 400 kr. za vitre.

Sibila Bašić uplatila za “Fondaciju Adis Mujanović” 400 kruna
r. br Ime i prezime Država jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
1. Bašić Sibila Norveška 100 100 100 100 100 100 100 100 100  100  100  100
2. Beširović Suad Norveška 50 50 50 50 50 50  50  50   50  50  50   50
3. Ćerić Azra Norveška 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
4. Ćeško Amela Norveška 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
5. Dizdarević Agan Norveška 50 50 50 50 50 50 50 50 50  50  50  50
6. Dizdarević Edin, Dina Norveška 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
7. Dizdarević Fajsal Norveška 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
8. Dizdarević Munib Norveška 50 50 50 50 50 50 50 50 50  50  50  50
9.. Dizdarević Šucro Norveška 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
10. Družić Emina Norveška 50 50 50 50 50 50 50 50 50  50  50  50
11. Derić Edis Norveška  50  50  50  50  50 50  50  50  50  50  50  50
12. Garbo Edita Danska 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
13. Grljević Muhidin Norveška 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
14. Hrnjičević Kemo i Senka Norveška 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
15. Jakić Đevad Norveška 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
16. Jakić Emina Danska 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
17. Jakić Faruk Danska 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
18. Jakić Ferid Danska 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
19. Jakić Fuad Danska 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
20. Jakić Hasan Danska 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
21. Jakić Ismira Danska 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
22. Jakić Sanjin Danska 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
23. Kadragić Enes, Emila i Emel Norveška  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50
24.  Konjhodžić Zlata Norveška 50 50 50 50 50 50  50  50  50 50 50 50
25. Konjhodžić Fahro, Mediha, Adla Norveška 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
26. Konjhodžić Šefik-Fiko Norveška 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
27. Konjhodžić Semir Norveška 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
28. Konjhodžić Alija-Braco Norveška 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
29. Konjhodžić Senad Švedska  50  50  50  50  50  50  50  50  50 50  50  50
30. Lalić Mustafa Norveška 100 100 100 100 100 100 100 100 100  100  100  100
31.  Maksumić Rasim Norveška  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50
32. Mahić Derviš – Braco Norveška 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
33. Mahić Melika Norveška 50 50 50 50 50 50
34. Mehičević Enko Danska 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
35.  Mehičević Miro Danska  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50
36. Mujanović Salko Danska 100 100 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
37. Mujanović Mustafa i Neđa Norveška 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
38. Muminagić Amar, Amra Norveška 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
39. Muminagić Ešrefa Danska 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
40. Muminagić Mithad Norveška 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
41. Mušić Atif i familija Norveška 250 250 250 250 250 250 250 250 250  250  250  250
42. Mušić Sakib Norveška 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
43. Muminagić Husein Norveška 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
44. Ombašić Alen i Amela Norveška 100 100 100 100 100
45. Ombašić Ljilja Norveška 50 50 50 50 50 50 50 50 50  50  50  50
46. Sadiković Abdulah Danska 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
47. Sadiković Atija(Uplata u Danskoj) Norveska 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
48.  Sadiković Samir Norveška  50 50 50 50 50 50 50 50
49. Selak Suad Norveška 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
50. Selimić Nihad Norveška 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
51. Tančica Batan Danska 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
52. Tone Rudi Olsen Norveška 50 50 50 50 50 50 50 50 50  50  50  50
53. Ibrulj Mustafa Norveška 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
54.
55.
56.
57.
60.

 

UPLATE U 2011 GODINI

Vitre za 2011 godinu su uplatili:

Semir Konjhodžić sa familijom 400 kruna

Kija Konjhodžić 100 kr.

Azra Ćerić sa familijom 1100 kruna

Ajša Ćerić – Durić sa familijom, vitre 500 kr. i sadaka 500 r.

Sibila Bašić sa familijom, 1000 kr.

Emel, Emila, i Enes Kadragić, Suad i Emina Kadragić, Mineta Košarić 600 kr.

namjenili su vitre za Aliju Lalića – Ćehaju.

Devad Jakić sa familijom 400 kr.

Muhidin Grljević sa familijom 500 kr.

Mithad Muminagić sa familijom 400 kr.

Šućro Dizdarević sa familijom 400 kr.

Fajso Dizdarević 100 kr.

Sadan Bilić 100 kr.

Miro i Fehra Mehičević, familija, 400 kr.

Ahmetspahić Kenan i Mirela 200 kr.

Ešrefa Muminagić 100 kr.

Vedad, Aida i Ajla Muminagić 300 kr.

Familija Dizdarevic, K.E. 1.000 kr.

Samir Sadiković 100 kr. vitre + 100 kr. za bajramski paketić

Uplate za hareme:

Konjhodzic Alija – Braco 800 kruna

Fazlić Zejna 300 + 100 za članarinu

Udruženje ljubušaka iz Sarajeva uplatilo je 100 km za Minku Lalić.

 

R.b. Ime i prezime Drzava Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
1. Bašić Sibila Norveška 50 50 50 50 50 50 50 100 100 100 100 100
2 Beširović Suad Norveška 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
3 Ćerić Azra i Mirso Norveška 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
4 Dizdarević Agan Norveška 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
5 Dizdarević Almedina i Edin Norveška 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
6 Dizdarević Fajsal Norveška 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
7 Dizdarević Munib Norveška 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
8 Dizdarević Šućro Norveška 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
9 Družić Emina Norveška 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
10. Dizdarevic Adis Norveska 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
11. Garbo Edita Danska 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
12. Grljević Muhidin Norveška 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
13. Fazlic Zejna Norveška 100 100 100 100 100 100 100 100 50 50 50 50
14 Hrnjičević Kemo i Senka Norveška 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
15 Jakić Đevad Norveška 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
16 Jakić Faruk Danska 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
17 Jakić Ferid Danska 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
18 Jakić Fuad Danska 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
19 Jakić Hasan Danska 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
20 Jakić Ismira Danska 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
21 Jakić Sanjin Danska 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
22 Kadragić Enes, Emila i Emel Norveška 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
23 Kadragic Suad i Emina Norveška 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
24 Konjhodžić Fahro,Mediha,Adla Norveška 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
25 Konjhodžić Šefik-Fiko Norveška 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
26 Konjhodžić Semir Norveška 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
27 Kpnjhodžić Alija – Braco Norveška 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
28 Konjhodžić Senad Švedska 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
29 Lalić Mustafa Norveška 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
30. Ljubušanka Danska 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
31. Mahić Derviš – Braco Norveška 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
32. Mahić Melika Norveška 50 50 50 50 50 50
33.
34 Mehičević Fadila Danska 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
35 Mehičević Enes – Enko Danska 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
36 Mehičević Miro Danska 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
37 Mujanović Mustafa i Neđa Norveška 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
38 Muminagić Amar, Amra Norveška 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
39 Muminagić Ešrefa Danska 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
40 Muminagić Meho Danska 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
41 Muminagić Mithad i Adila Norveška 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
42 Mušić Atif i familija Norveška 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250
43 Mušić Sakib Norveška 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
44
45
46 Ombašić Ljilja Norveška 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
47 Sadiković Abdulah – Dulo Danska 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
48 Sadiković Atija Norveška 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
49 Sadiković Mirza,Aida,Edin,Amel Norveška 100 100 100 100 100 100
50 Sadiković Samir Norveška 100 100 100
51
52 Selak Suad Norveška 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
53 Tančica Batan Danska 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
54. Sonja Synnøve Dalemark Norveska 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
55 Tone Rudi Olsen Norveska 50 50 50 50 50 50  50 50 50  50  50 50
56
57
58
59
60

Uplate za Ljubuški u 2010 godini:

R.b. Ime i prezime Drzava Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
1. Bašić Sibila Norveška 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
2 Beširović Suad Norveška 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
3 Ćerić Azra i Mirso Norveška 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
4 Dizdarević Agan Norveška 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
5 Dizdarević Almedina i Edin Norveška 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
6 Dizdarević Fajsal Norveška 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
7 Dizdarević Šućro Norveška 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
8 Družić Emina Norveška 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
9 Fazlić Admir Norveška 100 100 100 100 100 100
10. Garbo Edita Danska 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
11. Grljević Muhidin Norveška 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
12. Hadžalić Samir Norveška 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
13. Hrnjičević Kemo i Senka Norveška 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
14 Jakić Đevad Norveška 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
15 Jakić Faruk Danska 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
16 Jakić Ferid Danska 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
17 Jakić Fuad Danska 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
18 Jakić Hasan Danska 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
19 Jakić Ismira Danska 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
20 Jakić Sanjin Danska 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
21 Kadragić Enes, Emila i Emel Norveška 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
22 Konjhodžić Alija-Braco Norveška 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
23 Konjhodžić Fahro,Mediha,Adla Norveška 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
24 Konjhodžić Šefik-Fiko Norveška 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
25 Konjhodžić Semir Norveška 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
26 Konjhodžić Senad Švedska 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
27 Konjhodžić Sulejman Norveška 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
28 Lalić Mustafa Norveška 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
29 Ljubušanka Danska 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
30. Mahić Derviš – Braco Norveška 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
31. Mahić Melika Norveška 50 50 50 50 50 50
32. Maksić Sadik Norveška 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
33. Mehičević Enes – Enko Danska 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
34 Mehičević Miro Danska 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
35 Mujanović Mustafa i Neđa Norveška 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
36 Muminagić Amar, Amra Norveška 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
37 Muminagić Ešrefa Danska 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
38 Muminagić Mithad i Adila Norveška 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
39 Mušić Atif i familija Norveška 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250
40 Mušić Sakib Norveška 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
41 Nevesinjac Senad Norveška 50 50 50 50 50 50
42 Ombašić Alen i Amela Norveška 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
43 Ombašić Ljilja Norveška 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
44 Sadiković Abdulah – Dulo Danska 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
45 Sadiković Atija Norveška 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
46 Sadiković Mirza,Aida,Edin,Amel Norveška 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
47 Samir Sadiković Norveška 100
48 Selak Samir i Alma Norveška 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
49 Selak Suad Norveška 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
50 Tančica Batan Danska 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
51 Tanja Anadolac Majetić Norveška 50
52 Turnsek Dean Norveška 50
53 Maryam Dehghan (Norge) Norveška 500
54. Zuhra Abdula Norveška 150
55 Marit Haugen Norveška 200
56 Liv Solfrid Lettnes Norveška 100
57 Wenche Fjell Gundersen Norveška 100
58 Tone Rudi Olsen Norveška 50
59
60

 

Vitre za 2010 godinu uplatili su:

Konjhodžić Semir, Amela, Nedžad i Nerina 400 kr.

Konjhodžić Fahro, Mediha i Adla 500 kr.

Selak Suad sa familijom,  420 kr.

Kija Konjhodžić, 100 kr.

Sanja Ramović sa familijom, 500 kr.

Derviš Mahić – Braco sa familijom, 500 kr.

Grljević Muhidin sa familijom, 500 kr.

Dizdarević Fajsal , 200 kr.

Dizdarević Šućro sa familijom, 400 kr.

Ibrahim Karaga i Elma Maksić, 200 kr.

 .

8985 posjeta do 01.09.2018

952 Posjeta 1 Posjeta danas
News Reporter