MUHAMED KONDŽIĆ: LAGUM

Ispod ruševina spaljene tophane ljudi su žurke,ne okrečući se na sejmene što su upravljali spasavanjem radnika,ni na muhafiza Seida koji je došao da zvanično ispita kako je lagum mogao eksplodirati…

NEKE BROJKE O UKRAJINI

Demografska struktura:Prema popisu stanovništva iz 2001.u Ukrajini je popisano 37,541.700 Ukrajinaca(77,8%);Rusi-8,334.100(17,3%);Bjelorusi-275.800(0,6%);