ZNAMENITE ŽENE ČOVJEČANSTVA :  OD ABRAHAMOVE SARE , PREKO  HELENE TROJANSKE – PA SVE DO …  LJUBUŠKIH – IVANA ORLEANSKIH !

ZNAMENITE ŽENE ČOVJEČANSTVA : OD ABRAHAMOVE SARE , PREKO HELENE TROJANSKE – PA SVE DO … LJUBUŠKIH – IVANA ORLEANSKIH !

„ Žena stoji , kao kapija , na – Izlazu kao i na ulazu ovog svijeta“… ( Nobelovac – IVO ANDRIĆ ) ……………………………………………………. Po svemu sudeći , dvadeset i prvi vijek će biti ( pored ostalog )…VIJEK ŽENA – i VIJEK RELIGIJA…

KRŠĆANIN KOJI JE HODOČASTIO – NA HADŽ U MEKU !… ( 1 )

KRŠĆANIN KOJI JE HODOČASTIO – NA HADŽ U MEKU !… ( 1 )

Napisao : Ante GRANIĆ ………………………………………………………………. „ Moje je srce otvoreno svim vjetrovima : Ono je pašnjak za gazele I utočiste za krsćanske redovnike , Hram za idole , Crni kamen hodočasnika u Meku – Svitak Tore , Te knjiga Kurana … ….