Memory: MIRSAD ĆERIĆ-Jednom kad sve to stigne!

Memory: MIRSAD ĆERIĆ-Jednom kad sve to stigne!

Iskoristio sam naslov teksta koji potpisuje Allison Wiki Pearson (Engleska),koji me je asocirao na odlazak još jednog Ljubušaka-Mirsada Ćerića,tako neočekivano i bolno. Izgleda da je sazrio „vakat“,za odlazak onih koji su u „ona vremena“bili dijelovi naših života,naših poznanstava i naših zabluda. Mirsada…