LJUBUŠKI NEKROLOZI:ALENDAR (OSMANA)HATIDŽA (1929-2014)

Kada imaš dobrog komšiju kao da imaš još jednog brata. Kada imaš dva puta komšiju,na dva različita lokaliteta onda kao da imaš još dva brata!