DUHAN (Nicotiana tabacum L.)

DUHAN (Nicotiana tabacum L.)

DRUGI NAZIVI: duvan,tobak,tutun,bagov,brazilijski duhan,divlji tabak,kereuš duhan,kmetski tobak,kržak,krdža,madžarski duhan,prdosija,seljački duhan. OPIS BILJKE: Duhan je zeljasta jednogodišnja biljka,visoka 1-2m.Pripada porodici Solanaceae(Pomoćnice).Listovi su veliki,na kratkoj dršci,po obodu cijeli i spuštaju se niz stabljiku.U gornjem dijelu sjedeći ili na kratkim peteljkama.Cvjetovi  sa šiljastim režnjevima.List duhana je…