Blagaj očarava turiste: Iznimna priroda, mir i čistoća Bune jedinstveni su u svijetu

Blagaj očarava turiste: Iznimna priroda, mir i čistoća Bune jedinstveni su u svijeBlagaj, malo hercegovačko mjesto udaljeno desetak kilometara od Mostara, jedno je od najljepših turističkih bisera Bosne i Hercegovine.

J E V M U – A Š U R A / D A N A Š U R E – 1436.H. / 2014. GOD.

Braćo i sestre u islamu! Tema naše današnje hutbe je Jevmu – Ašura / Dan Ašure – 1436.H. / 2014. god. Ista inša-Allah pada u naredni ponedjeljak, tj. 03. novembra. …