LJUBUŠKI (KOTAR) 1883.GODINE

Na molbu Mehmed-bega Kapetanovića Ljubušaka,da mu načelnici općina i kotareva(srezova) odgovore na anketni upit koji je sadržavao pitanja:imena tekućih rijeka,imena poznatih vrela.imena znamenitijih planina,imena raznovrsnih riba,imena mahala u gradu,imena voća;odgovorio…

U MZ Ljubuški III radi se na saniranju oborinskih voda i čišćenju puta

Mjesna zajednica Ljubuški III posljednjih je godina jedna od najaktivnijih mjesnih zajednica na području općine Ljubuški.

Bajram Edhem Mulabdić

Gluho je doba. U dolinici, gdje su se stisnule varoške kućice, bila gusta tama pa bi rekao gledajući ozgor s vite Hridine da tu u toj mračnoj jami nema ni…