MU'MINI ISPUNJAVAJU PREUZETE EMANETE

Braćo i sestre! Tema naše današnje hutbe je Mu'mini ispunjavaju preuzete emanete. Pod emanetom se u islamu podrazumijevaju: ispunjavanje obaveza prema Allahu, dželle še'nuhu, sebi i ljudima, čuvanje od grijeha,…

Kome treba građanski rat u Sarajevu?

Ovaj tekst je pisan s namjerom da prenese poruku o logičnosti naše odbrane naših gradova ako na njih krenu plaćeni velikosrpski teroristi, koji su spremni ponovo zloupotrijebiti osiromašene građane i…

NELA BERAN:VRAĆENE SLIKE DJETINJSTVA

  Još od djetinjstva nosim jednostavnost i dostojanstvo kao glavna obilježja islama.U skrivenom uhu srca,koje osluškuje sva zbivanja života,još čujem bešutno kratanje dženaze.Promaknula bi uz moju ulicu noseći tabut onoga…