HUSEIN ĆIŠIĆ:IBRAHIM-EFENDIJA ROZNAMEDŽIJA

Čuveni dobrotvor Mostara Ibrahim-efendija Roznamedžija je 1631.podigao u rodnom gradu svoju džamiju.Nju je Zemaljski zavod za zaštitu historijskih spomenika,također,uzeo pod svoju zaštitu.Pored džamije je podigao i medrese,koje su važile kao…