DŽENNET JE POD STOPALIMA NAŠIH MAJKI

Braćo i sestre u islamu! Tema današnje hutbe je Džennet je pod stopalima naših majki. Želim da kroz ovu hutbu govoriti o ulozi majke, sa posebnim osvrtom na moralnu, plemenitu,…

Mujo Hrnjica- Ubio ga zlatni metak

  Visoka ili Cazinska krajina je smještena na tzv.rogu Bosne,čija se površina proteže od Velike Kladuše do Cazina i graniči se sa rijekom Unom.Poznat kao ljuta krajina,ovaj bosanski vijalet iznjedrio…

Mujo Hrnjica-Ubio ga zlatni metak

Visoka ili Cazinska krajina je smještena na tzv.rogu Bosne,čija se površina proteže od Velike Kladuše do Cazina i graniči se sa rijekom Unom.Poznat kao ljuta krajina,ovaj bosanski vijalet iznjedrio je…

NENAD GLIŠIĆ:PJESMA APATRIDA

možda ste čulija sam bezemljašnemam zemljuni oko čega da se svađamnemam kome da pišem glupe pjesme