SMAIL ŠPAGO:HAMZIĆI-MAHALA DRLJAJICE

  Pored travara Gracke u ovom kraju žive i muslimani travari iz Drljajica. Po načinu života,vjeri,govoru,nariječju potpuno su srodni ljubuškim travarima.Selo administrativno pripada Hamzićima(Mostar).Mahala je zabačena,od drugih naselja potpuno izolovana.Spojena…