HUSAGA ĆIŠIĆ “UKUCAO ŠESTU BUKTINJU”U GRB JUGOSLAVIJE

Uza sve silne bh.komuniste,Bosna i Hercegovina bi zajedno sa Bošnjacima, u grbu Jugoslavije-bila nepostojeća.Planirani tok povijesti disciplinirane Armije boljševika je osujetio,kao iz kakve busije,razboriti Husaga Ćišić, umni antifašist koji nije…