Iftar u Vitini

U Vitini je održan zajednički iftar u petak 03.jula. Objavljujemo nekoliko fotografija.