TURBETA(MAUZOLEJI)

      U turskim zapisima,naročito u onima koje je pisao Evlija Čelebi,kao i na mnogim mapama,često se nalaze turbeta,tj.mauzoleji pokriveni kubetom.Većina ih je uništena i ostali su samo mauzolej…