KEMAL MAHIĆ:PODSJEĆANJE—NEDELJKO GALIĆ NEĐO(17.10.2001.)

Sveta knjiga kaže:“Onaj ko spasi jednog čovjeka, kao da je spasio cijeli svijet.“

J E V M U – A Š U R A / D A N A Š U R E – 1437.H. / 2015. GOD.

Braćo i sestre u islamu! Tema naše današnje hutbe je Jevmu-Ašura / Dan Ašure – 1437.H. / 2015. god., koja inša-Allah pada u naredni petak. Allahova, dželle še'nuhu, je odredba…