KERIMA FILAN: JEZICI U BAŠESKIJINO DOBA(1730-1809)

Bosanski jezik Bašeskija naziva Bosnadža(tur.Bosnaca).Pisac ga spominje na više mjesta,i to kada u svoj tekst na turskom jeziku unosi bosanski naziv nekog pojma o kojem govori.Takvih primjera ima više: „Taj…