POPULIZAM

Pojam populizam povezuje se sa izrazom „populares“, koji se odnosi na grupu rimskih senatora koji su se zalagali za vladavinu u ime naroda.Populizam se pojavljuje u vremenima kada narod nije…