Pismo Mehmed-Ali bega Kapetanovića „BEHARU“ 1902.godine

Gospodine uredniće!   Vaš poziv na rodoljubne muslimane potpuno je opravdan.Zaista je vrijeme da se jedan put probudimo.Žalosno je kad jedan narod mjesto u napredak sve u nazatku zaostaje.Mi smo…

Antonela Ćorić, logopedica u DZ Ljubuški, o govorno-jezičnim poremećajima

Govorno-jezični poremećaji mogu se javiti u bilo kojoj životnoj dobi. Najčešće se radi o poteškoćama artikulacije, poteškoćama govora i jezika, komunikacijskim poteškoćama, specifičnim poteškoćama učenja, čitanja i pisanja, mucanju, poremećaju…