ŠUĆRIJA ĆUSTO: ZEJNEBA I AČIK – PAŠA

Posljednje sjenke noći iščezavahu pred nadolazećim danom iznad Blagaja. Miris jutra uz rijeku ispunjavaše musafirhane niže tekije. Ačik-paša je motao svoju prvu jutarnju cigaretu iščekujući kahvu. Rijeka je žuborila s…