Nena Raha

Tekst objavljen 13.aprila 2014 Moj heroj, heroj Gradske – nena Raha. Kažu da vrijeme liječi sve, da donosi zaborav i prikriva minule godine. Međutim, moja nena je živi dokaz da…