Meho Baraković: Nikad nećeš razumjeti zašto sam zaljubljen u Mostar

… ja sam jedan nesretan Stranac u ovoj zemlji i Neću da se odreknem Juga i mirisa Pelina i Hlada Smokve ponovo se Šipci u meni rasprskavaju