Kapije života

Kada ti se vrata zatvore a ti traži od Njega Milost u dovama! Jedna vrata – Majka! Druga – Otac!