PRVA BANKA U LJUBUŠKOM

Prema istraživanjima V. Smoljana na području kotara Ljubuškog u 1910. godini postojali su ovi novčani zavodi: Podružnica Trebinjske trgovačke, obrtničke i poljoprivredne banke (zadruga sa ograničenim jemstvom) u Ljubuškom, Hrvatska…