TRI NEOSTVARENE ŽELJE LJUBUŠAKA

Tri velike želje Ljubušaka u periodu Monarhije bile su izgradnja vodovoda sa vrela Vrioštice, otvaranje neke srednje škole u gradu i izgradnja željezničkle pruge od Čapljine do Ljubuškog. Želje su…