Hadžem Hajdarević:POČINCI NA DUGOM PUTU KA RAJU

Blagdani.Načas se u stvarima počnu prepoznavati umiveni pejzaži vjernikove duše.Blagdani se posebno utiskuju u dječija sjećanja.Potom ih,u odraslim samoćama,čujemo kako kucaju o hotelske prozore,kaplju na radni sto,vriježe se u krvi…