SAFET SARIĆ: HERCEGOVINA

Uklela zemlja U kamen se stanac pretvorio Dabogda Ne imao čovjeka Ni običaja za pasom