Mile Stojić: HATIDŽA

HATIDŽA Hatidžu Mehmedović Vidio sam u sarajevskom Narodnom pozorištu. Prvi put u teatru Sjedjela je u prvom redu I bojažjivo gledala Pozlaćene štukature.

Knjiga pjesama “Doći će drugi” Mileta Stojića: Postmoderni dijalog sa historijom/histerijom

U maniru postmodernog čitanja historije Mile Stojić, u spomenutoj knjizi a u pjesmi “Heraklit”, pjesnički, retorički i ljudski infantilno, pita nekoga “Hoće li ijedno pokoljenje/ Odrasti bez rata; od behara/…