SADIK SADIKOVIĆ O „VEREMU“

Ljekari- Sadini savremenici pisali su o njegovom liku i djelu isključivo s vidika svojih staleških interesa. Izuzetak je dr Lovro Dojmi, upravnik Doma narodnog zdravlja u Mostaru, pionir hercegovačke socijalne…