MOJE MAHALE

Danas sam malo prošetao. Volim iz čista mira šetati po starim mahalama i sokacima, dok se ne izgubim pa ne znam ni sam odakle sam došao. Kad naiđem na stare…

Projekt obnove Starog grada Ljubuški

URBING d.o.o. studio za projektiranje i konzalting na čelu sa direktorom Nedžadom Mulaomerovićem, autor je projekta obnove Starog grada Ljubuški. Stari grad Ljubuški prvi put je evidentiran kao kulturno- povijesni…