Dženaza r. Salki Biliću

Danas je obavljena dženaza r. Salki Biliću u haremu na Faletićima. Objavljujemo fotografije sa dženaze i zahvaljujemo prof. Kemi Mahiću na istim.