“Do Neuma za 20 minuta”: Ovako izgledaju radovi na izgradnji magistralne ceste

Radovi na izgradnji magistralne ceste Stolac – Neum izvode se u skladu s planiranom dinamikom, a kompletna dionica dužine 36 kilometara podjeljena je na sedam lotova. Nedavno su okončani radovi…

Milena Šotra, prva žena slikarka iz Hercegovine

Ako igdje ostane živ patrocentrični model života, onda će to biti u dinarskom pojasu, onom koji još ima submediteranski miris i sjaj, onom koji se tim modelom patrijarhalnog morala razlikuje…