Radovi na džamiji Gožulj

Objavljujemo informacije o toku radova na džamiji Gožulj proteklih dana. Fotografije su objavljene na Facebook ranije. Ovdje objavljujemo za one koji ne koriste F.B. Priprema: 12.09.2022: Ograda za harem gožuljske…