TRUBADUR MADUNA

Ljubušak Damir Tomić Maduna dugi niz godina oplemenjuje kulturnu scenu Dalmacije kao voditelj udruge Kus njega animirajući i organizirajući mnoštvo književnih, glazbenih ,likovnih, pjesničkih susreta u Tučepima. Donoseći sa sobom…