Bašća u sabah, Mustafa Ibrulj

Da li ću ikada više kroz baštu moju, u rani sabah proći. Da vidim i probam zrele plodove, tek probuđene iz ljetne tople noći. . Sve je puno soka i…