Krov zavrsen, apel ostalima da pomognu za nastavak radova!

  „Allahove džamije održavaju oni koji u Allaha i u onaj svijet vjeruju i koji namaz obavljaju i zekat daju i koji se nikoga osim Allaha ne boje; oni su,…

KEMAL MAHIĆ:ODŽAK MAHIĆA

Na Crkvici(Gožulj),ispod Zelenike,na platou iznad Vodice,smješten je odžak Mahića.Poznato je da postoji više rodova Mahića,kao „Kešići“,“Japani“,“Grande“,“Plečke“ pa i „Balte“ kojima pripada pomenuti odžak Mahića.Odžak je turska riječ koja označava kuću,dom,porodicu,koljeno,rod.Kada…