KEMAL MAHIĆ:ODŽAK MAHIĆA

Kemo naslovna

Na Crkvici(Gožulj),ispod Zelenike,na platou iznad Vodice,smješten je odžak Mahića.Poznato je da postoji više rodova Mahića,kao „Kešići“,“Japani“,“Grande“,“Plečke“ pa i „Balte“ kojima pripada pomenuti odžak Mahića.Odžak je turska riječ koja označava kuću,dom,porodicu,koljeno,rod.Kada se upotrebi ova riječ onda se misli na otvorenu kuću u kojoj se vatra na ofnjištu(na odžaku) ne trne,ne gasi.

Takve su bile kuće Aliefendije Mahića,Alije Mahića(Krive),hadži Mahmutage Mahića i još istočnije Memišage(Mujage)Mahića.Sa tog platoa „pucao je vidik“ do Dalmacije i „francuske ceste“,do Ligata,Vitaljine,Cerna,Gradske,Mostarskih Vrata…Tu je živio čok Mahića(tur.čok-mnogo,puno) u kućama koje je razdvajao uski puteljak u promjeru od 50 metara.

 

kemomah3

Radnja Memišage Mahića iznad „točka“(Arhiv Graz).

 

Pošto se kroz prošlost Bošnjaka ne znaju mnogi podaci iz genealogije pojedinih prezimena(jer su dokumenti pisani na tuđim jezicima) želim da doprinesem spoznaji o Mahićima svoje porodice.Suština je da ovaj tekst ostane i na elektronski način i da ga iskoriste oni kojih se ovo tiče.Pošto smo raseljeni,ovakva vrsta istraživanja je poželjna za svako prezime i za svaki rod,kako bi se nadoknadilo izgubljeno vrijeme.Ovo je tim dragocjenije,s obzirom da u sadašnjem trenutku braća i sestre žive u različitim državama,da su majke odvojene od svoje djece i unučadi i kada nema „žive riječi“ onda će mnogi slijegati ramenima i klimati glavom,jer to jednostavno neće znati.A time će se gubiti i dio identiteta i osobnosti.
Po mojim saznanjima priča počinje od HADŽIMAHMUTAGE MAHIĆA,koji je bio oženjen Ebom Repovac iz plemićke porodice(Sarajevo).
On je imao troje djece:Fata ud.Beširović,Nurka ud.Beširović i Mustafa.Fata je imala kčerku Zenku,a Nurka nije imala djece.
Mustafa Mahić je imao četvero djece:Šaćir,Muhamed(bez potomstva),Mehmed(1878-1931) i Ajišu(1888-1971).
Ajiša je rodila sina Mustafu Mujezinovića koji je porodio Hamu,Seada i Sehlu Mujezinović.

kemomah

 

Mahić Mustafa zvani Kemal

 

 

Mehmed(Memišaga) je imao četvero djece:Umija ud.Konjhodžić(1919-1998),Mustafa,zvani Kemal(1923-1944),Hasan-Haso(1925-1981),Mahmut((1930-2010).
Šaćiraga Mahić se ženio tri puta:Ajiša r.Mušić mu je rodila sina Mustafu.
Umija r.Ćerić je rodila Ramizu ud.Gujić,Zahidu ud.Mujkić i Hajru.
Dudka r.Hadžalić je rodila Šerifa(djeca Dudo i Edin) i Sehlu(djete Zlata).
Mustafa Mahić je imao petero djece:Šefik,Refik,Nusret,Ismet i Ajiša(svi u Sarajevu sa potomcima).
Umija ud.Konjhodžić je rodila Esmu,Mehmeda i Zlatu.

kemomah4

Mahić Hasan-Haso

Hasan-Haso(1925) i Nura r.Lalić(1920) su porodili Kemala(1948) i Kemilu(1950).
Mahmut i Tidža r.Terzić(1937) su darovali na ovaj svijet:Mehmeda(1957),Medihu(1958),Meliku(1963).
Brat HadžiMahmutage se zvao Huso Mahić.On je otac  Aliefendije Mahića i Paše Mahića koji je imao kćerku Biseru Mahić.
Aliefendija Mahić je imao troje djece:Mustafa,Razija i Sadija.Mustafa je otac Sabahudina(Dude) i Bahe.Razija Mahić se nije udavala.
Sadija ud.Mehmedbašić je majka troje djece:Miroslav,Mustafa i Gordana(Garica).Ova porodica je sada vlasnik ove četiri kuće navedene na početku teksta.
Odžak Mahića više ne „emituje“ vatru na mjestu na kojem se odvijao život posljednjih 200 godina.
Većina ovih Mahića je upotpunila telefonski imenik grada Sarajeva!

kemom5

Nasljednici Hase i Mahmuta(Hannover)

 

kemomah2

Mahuše-Anđa,Angela i Fahra Mahić

 

kemomah1

2265 Posjeta 1 Posjeta danas