Pocelo injektiranje!

Ovih dana kao sto su nam i najavili iz Medzlisa, pocela je sanacija pukotina na gozuljskoj dzamiji(injektiranje).Donosimo nekoliko fotografija ovih radova.

Don Aleksandar Boras: FATA IZ VITINE(Hodžić-Halilagić)

„Lipo ti je liti u planini-još je lipše zimi u Vitini.“„Ah da znade kraljica Libuša sve lipote polja vitinskoga-nju bi vile u Vitinu snile.“Obadvije ove uzrečice su točne.Ko pozna Vitinu…

USPON BOSANSKIH MUSLIMANA

Titoizam je uključivao tri različita pristupa nacionalnostima u Jugoslaviji.Zajedničko za svaki pristup bila su dva glavna opća principa:nacionalna jednakost otjelotvorena u sloganu „bratstvo i jedinstvo“,koji je potekao iz rata ali…

Vrhovni sud Indije podržao zakon: Homoseksualnost izjednačena s kriminalom

Vrhovni sud poništio je mjeru Višeg suda u Delhiju kojim se 2009. godine dekriminalizira homoseksualnost. Sud je rekao da je na parlamentu da odluči. Prema članu 377, 148-godišnjeg kolonijalnog zakona,…