IN MEMORIAM:ALILOVIĆ(JURE) JURE-JUKA(1926-2013)

  Latinska poslovica kaže:Ne zaboravi staru stazu i starog prijatelja! Starom stazom su se kretali naši roditelji sa Jukom Alilovićem. U tom kretanju bujao je život,drugarstvo,prijateljstvo i uzajamna ljubav.