Godišnjica početka opsade Sarajeva: “Godine u kojima je prirodna smrt bila luksuz”

  NEKAD je možda bilo i gorih ratova i više stradanja, ali u novijoj historiji zabilježeno je da je Sarajevo bilo grad koji je najduže ostao i opstao pod opsadom,…

“Tajna Sarajeva”, Ibrahim Jakić

  Danas je u Sarajevu, na Baščaršiji, kod Sebilja, održano obilježavanje Dana oslobođenja Sarajeva u organiciji Ibrahima Jakića i uz prisustvo nekolicine ljubušaka.

Opsada Sarajeva

Već tokom zime 1991/92. godine Jugoslavenska narodna armija je rasporedila artiljeriju i drugo oružje na brdima oko Sarajeva. Oko 120 minobacača i 250 tenkova je bilo stacionirano na tim brdima.…

Stari se (You get old)

Kad se nabru neke godineMojoj generaciji, i svim generacijama kojima uz okruglu godinu dodaju ono plus.Za bilo kojeg čovjeka koji je vodio uredan i normalan život, stvarnost starenja može biti nešto…