OSMANSKA MEMORIJALNA ARHITEKTURA(Turbeta i mezari)

  Osmanska imperija podiže memorijalnu arhitekturu u skladu s učenjem islamske vjere kojoj nije svojsteveno da podiže spomenike živim ličnostima ili događajima ovog svijeta.Podiže groblja(mezare) na kojima su grobovi sa…

MINETA TANČICA: NAŠA DOMOVINA

Bosna naša i Hercegovina u proljeće miriše u sjaju Jedina si naša Domovina sva mirišeš u divnom beharu