Fejzina basca spremna za betoniranje!

Radovi na objektu “Fejzine kafane i basce” izvode se svakodnevno.Ovih dana vrse se pripreme za betoniranje basce.Zidovi od basce ozidani sa kamenom sa kafane.