Ćerćika, Šefka Begović – Ličina

U poslednjoj noći mjeseca Ramazana, usnih majku. Uđe mi u sobu, vesela i podmalađena, sa osmjehom na licu. Sjela je na vrh sobe i milo me gledala. “Hvala ti šćeri…

OPROSNI HADŽ

Muhammed, a. s., je 9. zul-hidžeta 10. godine po Hidžri (632.g.n.e.) tokom svoga oprosnog hadža održao na Džebeli Arefe (Brdu Arefat) svoju Veliku hutbu, koja je do dana današnjeg vjerno…