DŽEVAD KARAHASAN:HOTEL „EVROPA“

Hotel „Evropa“ je i tehničko i semantičko središte grada Sarajeva.Tehničko središte je po tome što je tačno na granici između turskoga i austrougarskog dijela grada,dakle u središtu onoga što zapravo…