Dr.ASIM PECO:IZGOVOR SONANTA M NA KRAJU RIJEČI

Sonant-m,kada se neđe na kraju riječi,ima različitu sudbinu u ovom govoru.Muslimani ga,prvo,i u toj poziciji,potpuno čuvaju.Hrvati  koji su bliži Neretvi takođe ga upotrebljavaju,ali i zamjenjuju sa .n;a što se ide…