Majčina sehara

Ne miriše ovaj espresso iz aparata, k`o kahva iz njenog đuguma. Nema ništa slađe i mekahnije od njenih gurabija i halve, i njenog slatka od šljiva i dunja, i mirisa…

AIŠA SOFTIĆ:HERCEG STJEPAN U USMENOJ PREDAJI BOŠNJAKA

…Otpor osmanskim osvajanjima Bosne najduže je pružao Herceg Stjepan.Ta činjenica ostala je,prema raspoloživoj građi koja se odnosi na historijske usmene predaje sa ovom tematikom,da živi u bošnjačkom narodu do danas.Potvrda…

ZILHAD KLJUČANIN: SAVJETOVANJE

                              Staramajci Mevli Ne hodi obnoć,sine, ispod prolivača kužnih- moreš lahho da zgineš