HAZIM ŠABANOVIĆ: NAHIJA,KADILUK,NIJABET

MAHALA-je bila zaseok ili manja gradska četvrt; ŠEHER-je veće gradsko muslimansko naselje; KASABA-manje muslimansko naselje;

HAZIM ŠABANOVIĆ: NAHIJA,KADILUK,NIJABET

MAHALA-je bila zaseok ili manja gradska četvrt; ŠEHER-je veće gradsko muslimansko naselje; KASABA-manje muslimansko naselje;